SZKOLENIA Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

Szkolenia prowadzone są według zaleceń metodycznych Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej i wiedzy opartej na aktualnych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC).

Kadra instruktorów oparta jest na bazie czynnych zawodowo ratowników medycznych, pielęgniarek i lekarzy systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, posiadających niezbędne kwalifikacje pedagogiczne, instruktorskie oraz doświadczenie w pracy w szkołach kształcących ratowników medycznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w organizacji szkoleń i kursów przystosowanych dla różnych grup zawodowych i społecznych. Nasza działalność szkoleniowa zarejestrowana jest w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem: 2.16/00013/2009.