NOWE SZKOLENIA DLA PIELĘGNIAREK, POŁOŻNYCH I RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

 W związku z ogłoszeniem nowych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji prowadzimy szkolenia aktualizacyjne dla standardów RKO w wewnątrzszpitalnym NZK u dorosłych i dzieci.