ZARYS OFERTY

Ustawa z dnia 22-08-1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych nakłada na organizatora obowiązek przygotowania odpowiedniego zaplecza związanego z ochroną porządku publicznego. Staje się on tym samym bezpośrednio odpowiedzialny za szkody, które mogłyby dotknąć uczestników imprezy. Dotyczy to także wszelkich zdarzeń o charakterze zdrowotnym. Podczas trwania imprez sportowych, artystycznych i rozrywkowych wymagane jest więc zapewnienie stałej kwalifikowanej pomocy medycznej.

Zasadniczym celem naszej działalności, w tym zakresie, jest udzielanie specjalistycznej j pomocy medycznej w miejscy zdarzenia uczestnikom imprezy w razie nagłego zagrożenia życia i zdrowia. W sytuacji przekraczającej możliwości techniczne i osobowe (zdarzenie o charakterze masowym) współpracujemy ściśle z lokalnymi jednostkami ratownictwa.

Zapraszamy do współpracy - ceny konkurencyjne.