ZARYS OFERTY

Podstawowa Pierwsza Pomoc (PPP)

 • Rozpoznawanie zagrożenia.
 • Wstępne zabezpieczenie poszkodowanego i miejsca zdarzenia.
 • Nadanie sygnału na ratunek.
 • Podstawowe czynności resuscytacyjne dorosłych i dzieci.
 • Inne podstawowe czynności ratunkowe-zależnie od rodzaju zagrożenia.
 • Powtarzanie oceny i zabezpieczenie poszkodowanego.

Rozszerzona Pierwsza Pomoc (RPP)

 • Zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
 • Bezpieczne przemieszczenie i ułożenie sytuacyjne poszkodowanego.
 • Użycie podstawowych przyrządów pierwszej pomocy.
 • Unieruchomienie kręgosłupa , złamania kończyny.
 • Tamowanie krwawienia.
 • Zaopatrzenie rany powierzchownej.
 • Inne czynności ratunkowe – zależne od rodzaju zagrożenia.
 • Wsparcie psychiczne.
 • Dokumentacja pierwszej pomocy.
 • Powtarzanie oceny i zabezpieczenie poszkodowanego

Szkolenie kandydatów na kierowców

 • Zabezpieczenie miejsca zdarzenia w ruchu drogowym.
 • Wstępne zabezpieczenie poszkodowanego.
 • Podstawowe czynności ratunkowe z uwzględnieniem specyfik wypadków komunikacyjnych.

Uprawnieni - zobowiązani: Kierowcy wszystkich kategorii.
Czas trwania: 4 godziny lekcyjne
 

Edukacja dla bezpieczeństwa

 • Zakres wynikający z ramowego programu nauczania przedmiotu

Uprawnieni - zobowiązani: Uczniowie wszystkich rodzajów szkół.
Czas trwania: Zgodnie z planem zajęć