• Drukuj

KURS PRZYGOTOWUJĄCY NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

 Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy

  Kurs nadaje nauczycielom uprawnienia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 08 2009r. Kurs trwa  30 godzin dydaktycznych i kończy się egzaminem.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu  ważne jest 5 lat.