• Drukuj

ROZSZERZONA PIERWSZA POMOC (RPP)

System ochrony zdrowia, nawet najdoskonalszy, zawsze działa z pewnym opóźnieniem. Do czasu przybycia zespołu ratownictwa medycznego przeszkoleni świadkowie zdarzeń mogą ograniczyć skutki urazów czy nagłych zachorowań a nawet uratować życie przez właściwe udzielenie pierwszej pomocy. Celem szkolenia w zakresie RPP jest kształcenie osób często spotykających się z nagłymi zachorowaniami i urazami z racji wykonywanego zawodu lub aktywności pozazawodowej.

Uprawnieni - zobowiązani:

  • Wolontariusze ratownictwa.
  • Funkcjonariusze służb publicznych.
  • Pracownicy firm transportowych.
  • Pracownicy dworców kolejowych, lotnisk,
  • supermarketów itp.
  • Nauczyciele.
  • Wychowawcy i opiekunowie.
  • Niższy personel zakładów opieki zdrowotnej

Czas trwania: 16 godzin lekcyjnych