PODSTAWOWA PIERWSZA POMOC (PPP)

Właściwe udzielenie pierwszej pomocy może mieć decydujące znaczenie dla przeżycia poszkodowanego. W sytuacji nagłego zatrzymania krążenia, czynności wykonywane przez świadków zdarzenia są nieodzowne, ponieważ ich niepodjęcie najczęściej prowadzi do śmierci mózgu jeszcze przed przybyciem zespołów Ratownictwa Medycznego. Celem szkolenia PPP jest wykształcenie prawidłowego postępowania w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia i prawidłowym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci. Połowa czasu szkolenia to zajęcia ćwiczeniowe z użyciem manekinów i sprzętu do udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie spełnia wymagania Kodeksu Pracy w zakresie przeszkolenia i wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Uprawnieni- zobowiązani: ogół społeczeństwa, dorośli i młodzież

Czas trwania: 8 godz. lekcyjnych