KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC (KPP)

Kurs przygotowuje ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań związanych z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w nagłym zagrożeniu zdrowotnym.

Kurs trwa minimum 66 godzi i obejmuje zagadnienia z zakresu ratownictwa medycznego, taktyki działań ratowniczych i psychologicznych aspektów wsparcia poszkodowanych.

Kurs kończy się egzaminem i uzyskaniem kwalifikacji RATOWNIKA.