ZARYS OFERTY

Podstawowa Pierwsza Pomoc (PPP)

  • Rozpoznawanie zagrożenia.
  • Wstępne zabezpieczenie poszkodowanego i miejsca zdarzenia.
  • Nadanie sygnału na ratunek.
  • Podstawowe czynności resuscytacyjne dorosłych i dzieci.
  • Inne podstawowe czynności ratunkowe-zależnie od rodzaju zagrożenia.
  • Powtarzanie oceny i zabezpieczenie poszkodowanego.

    Czytaj więcej: Zarys oferty

PODSTAWOWA PIERWSZA POMOC (PPP)

Właściwe udzielenie pierwszej pomocy może mieć decydujące znaczenie dla przeżycia poszkodowanego. W sytuacji nagłego zatrzymania krążenia, czynności wykonywane przez świadków zdarzenia są nieodzowne, ponieważ ich niepodjęcie najczęściej prowadzi do śmierci mózgu jeszcze przed przybyciem zespołów Ratownictwa Medycznego. Celem szkolenia PPP jest wykształcenie prawidłowego postępowania w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia i prawidłowym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci. Połowa czasu szkolenia to zajęcia ćwiczeniowe z użyciem manekinów i sprzętu do udzielania pierwszej pomocy.

Czytaj więcej: Podstawowa pierwsza pomoc

ROZSZERZONA PIERWSZA POMOC (RPP)

System ochrony zdrowia, nawet najdoskonalszy, zawsze działa z pewnym opóźnieniem. Do czasu przybycia zespołu ratownictwa medycznego przeszkoleni świadkowie zdarzeń mogą ograniczyć skutki urazów czy nagłych zachorowań a nawet uratować życie przez właściwe udzielenie pierwszej pomocy. Celem szkolenia w zakresie RPP jest kształcenie osób często spotykających się z nagłymi zachorowaniami i urazami z racji wykonywanego zawodu lub aktywności pozazawodowej.

Czytaj więcej: Rozszerzona pierwsza pomoc

Więcej artykułów…

  1. Kwalifikowana pierwsza pomoc