ZABEZPIECZENIA MEDYCZNE IMPREZ MASOWYCH

Zabezpieczenie medyczne imprez masowych i innych realizujemy zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 22-08-1997 r.
Dysponujemy niezbędnym zasobem osobowym, sprzętem i środkami transportu do udzielania pomocy w nagłym zagrożeniu zdrowotnym.

Posiadamy ubezpieczenie zgodne z rozporządzeniem ministra zdrowia dotyczącego ubezpieczenia jednostek systemu Ratownictwa Medycznego.