SZKOLENIA Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

Szkolenia prowadzone są według zaleceń metodycznych Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej i wiedzy opartej na aktualnych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC).

Czytaj więcej: Szkolenia pierwszej pomocy

ZABEZPIECZENIA MEDYCZNE IMPREZ MASOWYCH

Zabezpieczenie medyczne imprez masowych i innych realizujemy zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 22-08-1997 r.
Dysponujemy niezbędnym zasobem osobowym, sprzętem i środkami transportu do udzielania pomocy w nagłym zagrożeniu zdrowotnym.

Czytaj więcej: Zabezpieczenia medyczne imprez